Home

Sint Anthonius Tegelen

anno 1511


 Historie Sint AnthoiusDe schutterijen komen voort uit oude broederschappen, welke werden opgericht in het begin van de 15e eeuw. In Tegelen waren er in 1533 al 3 broederschappen, te weten:

 

De broederschap van Onze Lieve Vrouw, ter bevordering van het rozenkransgebed.

De schuttersbroederschap  St. Anthonius.

De broederschap van het Heilige Kruis van schippers en kooplieden.

Deze laatste werd in de 16de eeuw opgeheven en de inkomsten werden aan de armen gegeven.


De Broederschap van Onze Lieve Vrouw bezat reeds in 1533 een eigen altaar in de Tegelse kerk en had ook een eigen priester.  In 1560 bedroegen haar inkomsten 8 malder, 1 vat rogge en 8 Hornse guldens.

De Anthoniusschutterij ontving jaarlijks van deze broederschap een ton bier voor het dragen van de flambouwen in de processie op elke eerste zondag van de maand.

De schutterij heeft dit gedaan tot 1919.


Over de juiste oprichtingsdatum van het Schuttersbroederschap St. Anthonius tast men in het duister.

In 1911 vierde men het 400 jarig bestaansfeest, zodat het oprichtingsjaar 1511 moet zijn geweest. Jammer genoeg zijn hier geen gegevens van.


In 1835 werd de ziekenbus opgericht ook wel schuttersbus genoemd. Op 4 oktober 1919 werd deze ziekenbus opgeheven. De ziekenbus was in deze periode, toen er nog geen sociale voorzieningen bestonden, voor velen een uitkomst, maar betekende ook bijna de ondergang van de Sint Anthoniusschutterij.

Men werd lid vanwege de ziekenbus en niet om te schieten. Na 1840 had men nog maar weinig echte schutters in de vereniging.


Ook waren enkele jongeren niet tevreden met de gang van zaken en zij richtten op 11 november 1846

een nieuwe schutterij op onder de naam: Schutterij Sint Martinus.


Op 5 oktober 1905 werd Schietvereniging Sint Hubertus op de Heide opgericht. Op 29 augustus 2002 werd deze tenaamstelling gewijzigd in Schutterij  Sint Hubertus.

Vanwege gebrek aan actieve leden is Schutterij Sint Hubertus per 1 januari 2010 in ruste gegaan en hebben de meest actieve leden zich aangesloten bij het Broederschap Sint Anthonius.

Het besluit om in ruste te gaan van Schutterij Sint Hubertus was met name voor de oudere eleden moeilijk te aanvaarden.

Sint Hubertus had immers al 4 keer het O.L.S. gewonnen.


Terugkomend op onze eigen schutterij beleefden wij in 2005 een hoogtepunt toen Jan Faassen in de Martinuskerk te Tegelen werd geïnstalleerd als keizer.

Door het behalen van de koningstitel in 2002,2003 en 2004 werd hij keizer voor het leven van Schutterij Sint Anthonius.

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus